Top
 

FOUR SEASON

FOUR SEASON

Tomato Paste, Mozzarella Cheese, Mushrooms, Sausage, Cooked Ham and Artichokes

Piece: ¥20 – Round: ¥72