Top
 

EGGPLANT

EGGPLANT

Tomato Paste, Mozzarella Cheese, Eggplant and Oregano

Piece: ¥18 – Round: ¥68